T.C.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2016-2017  BAHAR DÖNEMİ ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2016-2017 dönemi süresince Personel Hareketliliği kapsamında boş kalan kontenjanlar belirlenmiş ve 3 yararlanıcı seçmek üzere başvuruların alınması planlanmıştır. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 hafta olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Başvuru Tarihi : 02/06/2017-16/06/2017

Başvuru Şartları

  • Ders Verme yükümlülüğü bulunmayan Akademik Personel ve tüm İdari Personel başvuruda bulunabilir.
  • İsteyen personel bu hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
  • Engelli personel, ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.
  • Puanlarda eşitlik olması durumunda daha önce personel hareketliliği gerçekleştirmemiş veya daha az gerçekleştirmiş bölümlere/ birimlere öncelik verilir.

Değerlendirme Kriterleri

Gümüşhane Üniversitesinde Hizmet Yılı       

G.Ü.’deki toplam hizmet yılı dikkate alınacaktır.

*Her yıl için +1 puan eklenerek, küsuratlar dikkate alınacaktır.

Yabancı dil puanı

YDS ve YÖKDİL dışında bir yabancı dil belgesine sahip olan kişilerin www.yok.gov.tr’den  puanlarının YDS eşdeğerleri kullanılacaktır.

Engelli personel  +5
Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklerindirilir.  +10
Erasmus+ Koordinatörlük görevi +5
Daha önce faydalanılan her bir Erasmus Faaliyeti için  -10’ ar puan
Daha önceki yılda/ dönemde mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma -10

Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile yapılacaktır. Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek olarak belirlenecektir.

Teslim Edilecek Belgeler

Başvurular; Başvuru Formu, Eğitim Planı ,Nüfus Cüzdan fotokopisi, YDS/ YÖKDİL sınav çıktısı, 1 adet fotoğraf , Hizmet Dökümü(Personel Daire Başkanlığı’ndan alınacak) belgelerinin gidilmek istenen üniversite tercihleri yapılarak 17/06/2017   mesai saati bitimine kadar Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. 

Başvuru Formu ve Eğitim Planı için tıklayınız.

Başvuruları gidilecek kurum tarafından kabul edilen ve davet mektubu gönderilen personellerin Halk Bankası - Euro hesap bilgilerini beyan etmelerinin ardından tarafımızca Hibe Sözleşmesi hazırlanacaktır.

 

Hibe miktarları ve Seyehat Bedeli için tıklayınız