Değerli Öğrencilerimiz;

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde  Erasmus değişim programları ile öğrenim/staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiştir. Aşağıdaki listede yer alan  "gitmeye hak kazanan" öğrencilerimizle gerçekleştirilecek  olan "Erasmus Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı" 30 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da Dış İlişkiler Ofisinde yapılacaktır. Toplanıya katılım zorunludur. Yedek statüsündeki öğrenciler de toplantıya katılabilirler.

ÖNEMLİ DUYURU  :

Erasmus Programına hak kazanıp bu hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin 6 Kasım 2019 saat 17:00 'a     kadar programdan yararlanmayacaklarını belirten bir dilekçeyi Dış İlişkiler Ofisimize teslim etmeleri zorunludur. Aksi takdirde, ilerleyen tarihlerde feragat etmeleri mümkün olmayacaktır.

2019-2020 Bahar Dönemi Ersmus Öğrenci Hareketliliği Sonuçları