GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020-2021 Güz  Dönemi Erasmus Öğrenim ve

 2020 Yaz Staj Hareketliliği (2019 Proje Dönemi) İlan Metni

Başvuru Koşulları
 • Öğrenim faaliyetine başvuru yapabilmek için bölümünüze ait ikili anlaşma bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Anlaşmalı kurumlar ve bölümlerin listesini aşağıdaki adresten görebilirsiniz.

http://erasmus.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/%C3%B6%C4%9Frenim-hareketlili%C4%9Fi/ikili-anla%C5%9Fmalar/

 • Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerin en az 1 ders dönemini tamamlamış olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir. (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz)
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için en az 2.20, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise en az 2,50 olması gerekmektedir.
 • YDS ve dengi sınav sonucu olanlar, sonuç belgeleri ile başvuru yapabilirler. İngilizce dil sınav belgesi olmayan öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmek zorundadır. Sınavın tekrarı ve telafisi yapılmayacaktır. Sınav yazılı ve dinleme olmak üzere uygulanacaktır.
 • Staj hareketliliğine hazırlık sınıfı hariç 1 ders dönemi tamamlamış her öğrenci başvurabilir. Son sınıf öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Mezun öğrenciler başvurada bulunamaz

 

Başvuru için Gerekli Belgeler
 1. Başvuru Formu

           Öğrenim hareketliliği için başvuru formu indir.

           Staj hareketliliği  için başvuru formu indir.

 1. Transkript Belgesi
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Staj hareketliliğine başvuru yapacaklar için; gidilecek kurumdan alınan staj kabul mektubu. Örnek: http://erasmus.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/staj-hareketlili%C4%9Fi/formlar-ve-belgeler/

 

Başvuru Takvimi

   Başvurunun Alınması : 24 Şubat 2020

   Son Başvuru Tarihi    : 10 Mart 2020

   Yabancı Dil Sınavın Tarihi ve Yeri: 17 Mart 2020,  Dinleme Sınavı :11.00-12.00 saatleri arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda, Yazılı Sınav: 13.30'da D106-D202-D203-       D204  nolu dersliklerde yapılacaktır.

 

 

   Yukarıda belirtilen belgeler 24/02/2020 ile 10/03/2020 tarihleri arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilmelidir.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

 Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi (%75 yazılı sınav , %25 dinleme sınav ortlamaları alınacaktır. Toplam puan üzerinden 45 puan barajı uygulanacaktır.)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar

başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 • Öğrenim kontenjanı 8 asil 12 yedek, staj kontenjanı 5 asil 5 yedek öğrenci olarak belirlenmiştir.  Başvurulan ülke/kurum / bölüm ve  feragat durumuna göre belirlenen sayı artabilir/ azalabilir.
 • Yükseköğretim kurumu, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda, hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır. Adaylar bu seçim kriterleri esas alınarak belirlenecektir.
 • Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır.
 • Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin sonuçlara itiraz süresi 2 gündür. İtirazlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne yazılı bir dilekçeyle yapılabilir.

 

Hibe Miktarları

 Gidilecek ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Öğrenim Hibe €

Staj Hibe €

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya,Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

300

400

 
 • Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Önemli Not: Ofisten başvuru  çıktıları veya fotokopi alınmamaktadır. Lütfen başvurunuzu eksiksiz , tam ve imzalı olarak teslim ediniz.

 

Bilgi almak ve başvuru yapmak için ;   Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Kütüphane Binası 4. Kat   

erasmus.gumushane.edu.tr                        erasmus@gumushane.edu.tr

Tel: 0456 233 12 80

erasmusogrenim
erasmus-staj-basvuru-formu_2019_25hFPjc (1)