Gümüşhane Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, üniversitemizin uluslar arası düzeyde yükseköğretim kurumları, işletmeler, sivil toplum örgütleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanması, ortak çalışmalar yürütülmesi, projeler hazırlanması, öğrenci ve personel değişimine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Birimi AB Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde; çeşitli Avrupa üniversiteleri ile Erasmus sözleşmeleri, eğitim ve değişim faaliyetleri yürütmektedir. Bu bağlamda Avrupa ülkelerindeki çok sayıda üniversite ile işbirliği içinde üniversitemizin uluslar arası düzeyde tanıtımına ve gelişimine çaba harcanmaktadır.