BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • int.gumushane.edu.tr  Adresinde yer alan Dış İlişkiler web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü ile fakülte/yüksekokul/enstitü arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak
 • Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek.
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde programların işleyişini koordine etmek
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Programı'nı bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek ve bilgi taleplerine mutlaka karşılık vermek,
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  hareketlilik başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanları ve seçim sonuçlarını bölümde duyurmak,
 • Aday öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Erasmus-Mevlana- Farabi  Koordinatörlüğü’ne doğrudan destek olmak, öğrencilerin başvuru belgelerini kontrol etmek
 • Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak,
 • Giden öğrencilerin gidecekleri kuruma başvuru süreçlerinin takibinde  Koordinatörlüğümüze doğrudan destek olmak,
 • Öğrenciyle birlikte karşı kurumda alınacak derslerin seçilmesini ve Öğrenim Protokolü(Learning Agreement) formunun doğru doldurulmasını sağlamak (hazırlanan protokoldeki yasal sorumluluk bölüm koordinatörlerine aittir.)
 • Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim protokollerini  imzalamak,
 • Değişime gidecek öğrencilerin intibak formlarını hazırlayarak, gerekli ek belgelerle birlikte birim yönetim kuruluna sunmak,
 • Hareketlilik faaliyeti sürerken, yurtdışındaki öğrencilerin akademik sıkıntıları olduğunda destek olmak
 • Hareketlilik faaliyetini tamamlayan ve geri dönen öğrencilerin akademik tanınma/ders saydırma/not dönüşümü işlemlerini yapmak (öğrencilerin ders saydırma formlarının doldurularak ek belgelerle beraber birim yönetim kuruluna sunulması)
 • Değişimden dönen öğrencilerden geribildirim almak ve daha sonraki dönemlerde gidecek öğrencilerle bu bilgileri paylaşmak,
 • Değişime gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmaları imzalamak ve ders içerikleri ile ilgili bilgi vermek,
 • Gelen öğrencileri eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek,
 • Gerekli durumlarda gelen öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gerekirse gönüllü bir öğrenciyi öğrenciye yardımcı olması için görevlendirmek
 • Öğrencinin eğitim dönemi tamamlandıktan sonra transkriptini hazırlamak
 • Öğrencinin aldığı dersleri veren öğretim elemanları ile koordinasyon içinde çalışmak

Değişim için gelen personel için:

 • Ders ve sosyal program hazırlamak
 • Bölüm ziyaretlerini koordine etmek ,ağırlamak
 • Gerektiğinde kalacak yer ayarlamak
 • Dönüş belgeleri için Erasmus-Mevlana- Farabi  Ofisi ile koordineli çalışmak
 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Programı ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin çözümünde aktif rol almak, gerekli görülen hallerde Koordinatörlüğümüz ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak.
 • Bölümdeki öğretim elemanlarını gelişmelerden haberdar etmek

ERASMUS-MEVLANA-FARABİ  BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ SÜRECİNDE İZLEMELERİ GEREKEN YOL

Bölüm koordinatörleri, değişim sürecinde giden ve gelen öğrencilerin akademik danışmanlarıdır. Bölüm koordinatörlerinin değişim sürecinde yapmaları gereken işlemler şunlardır:

GİDEN ERASMUS-MEVLANA-FARABİ ADAY ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ

 • Erasmus-Mevlana- Farabi  Programı başvuruları esnasında, öğrenci değişiminin yapılabileceği üniversiteler ve kontenjanlar hakkında (fakültenin anlaşmalı olduğu üniversiteler) öğrencileri bilgilendirir.
 • İlan sürecinde aday öğrencilerinin başvurularını inceleyip onaylar ve son başvuru tarihine kadar formu ve eki olan transkript ile Koordinatörlüğümüze iletilmesini sağlar.
 • Gitmeye hak kazanan öğrencilerin gidilecek kuruma bildirilmesi (Koordinatörlük ile birlikte yapılacak)
 • int.gumushane.edu.tr  Adreslerinde yer alan Erasmus gidiş belgelerinin (Erasmus Öğrenci beyannamesi, Öğrenci Bilgi Formu, Öğrenci Sözleşmesi ve Pasaport Muafiyet Dilekçesi) temin edilmesini ve doldurulmasını ve doldurulmuş formların Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesini sağlar.
 • Öğrencinin karşı kuruma başvuru için gerekli işlemleri yapmasını sağlar. Bu aşamada öğrencilerin gidecekleri kurumun web sayfasını incelemeleri ve başvuru şartları ile gerekli formları öğrenmeleri sağlanır. Kurumların başvuru şartlarını öğrenmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Ancak bölüm koordinatörlerinin bu süreçte öğrencileri takip etmesi beklenmektedir.

Başvurulan kurum online başvuru istemiyorsa:

Öğrencilerinin gerekli tüm formları gidilecek olan kurumun web sayfasından temin ederek doldurmaları ve formlarını karşı kurumun web sitesinde ilan edilen son tarihten önce (deadline) karşı kuruma teslim etmesi sağlanır. Öğrencilerin belgelerini ofise teslim ederken başvurdukları kurumun son başvuru tarihini bildirmeleri gerekmektedir.

Ana formlar:

 • başvuru formu (Application form)
 • öğrenim anlaşması (Learning Agreement)
 • transkript (Transcript of Records)
 • kalacak yer başvurusu (application for accommodation)
 • ve diğer formlar (varsa)

Başvurulan kurum online başvuru istiyorsa:

Öğrencinin başvuracağı kurumun son başvuru tarihinden önce online başvurusunu yapması ve gerekiyorsa belgelerini hazırlayarak sisteme yüklemesi sağlanır.

Online başvuru yapılan durumlarda dahi formlar, yukarıda belirtilen sayıda nüsha hazırlanarak karşı kurumun web sitesinde ilan edilen son tarihten önce (deadline) karşı kuruma teslim etmesi sağlanır. Öğrencinin kabul mektubu başvuru formunda belirttiği adrese gelir. Bizim önerimiz öğrencilerin bu alana Kurum Koordinatörlüğü’nün posta adresini yazmasıdır.

Gümüşhane Üniversitesi
Dış İlişkiler Ofisi