Gümüşhane Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi'nin uluslararasılaşma politikasının temelinde, uluslararası alanda rekabet edebilirliği ve kültürlerarası yetkinliği yüksek bireyler yetiştirmek yatmaktadır.  Bu bağlamda, 

  • Gümüşhane  Üniversitesi stratejik planında yer alan uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmaya çalışmak için çaba gösterir.
  • Değişim/hareketlilik programları aracılığıyla, eğitim‐öğretim ve araştırma temelli öğrenci ve personel hareketliliğini sürekli olarak destekler.
  • Uluslararası  işbirlikleri  temelli  anlaşmaların  sayısı  ve  işlevselliğini  arttırır.
  • Uluslararası öğrencilerin kampüs ve şehir yaşamına adapte olabilmesini sağlayacak sosyal, kültürel faaliyetler düzenler.