T.C

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi

Uluslararası Öğrencileri Koordinatörlüğü

 

KABUL MEKTUBU/ACCEPTANCE LETTER

                                                                                                                                                                                ..../..../2021

Aşağıda belirtilen öğrenci,  Üniversitemiz tarafından ilan edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar kontenjanları dâhilinde ve “Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kabul Koşulları” çerçevesinde yapmış olduğu başvuru sonucunda tüm beyanların doğru olduğunu gösteren belgeler (sınav sonucu ve diploma notu) ile Gümüşhane Üniversitesi’nin kayıt şartları için istediği belgeleri temin etmesi şartıyla Üniversitemizde öğrenim görmek üzere kabul edilmiştir. (Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin değerlendirme sonucu barınma, iaşe ve şehir içi ulaşım giderleri Üniversitemiz Kalkındırma Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Bu yardımla alakalı azami sayı 100 dür.)

The following student has been accepted to study at our university within the 2020-2021 acedemic Year quota announced by our university and approved by the Higher Education Council (YÖK) and on condition that the student provides the documents (exam result and diploma grade) showing that all his/her declarations are correct after his/her application made within the framework of “Gümüşhane University Foreign Student Application and Admission Requirements” and also the other documents necessary for Gümüşhane University registration requirements.  İt is obligatory that the student has necessary permission for his/her entry to Turkey. (As a result of the evaluation of our successful and needy students, accommodation, meals and public transportation in the city expenses are covered by the Development Foundation of our University. The maximum number for this aid is 100.)

 

Saygılarımla /Yours Truly,

Dr. Öğr. Üyesi /Lecturer Dr. Mustafa AYYILDIZ

Gümüşhane Üniversitesi/ Gümüşhane University

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü/ Coordinator of International Student

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/ STUDENT INFORMATIONA

Adı-Soyadı/ Name-Surname                                       : 

Doğum Yeri ve Tarihi/ Birth Place and Date               :

Uyruğu / Nationality                                                    :

Bölüm-Program/Depatment-Programme                   : 

Derece Programı/ Level of Study                               : 

Öğrenim Süresi/Period of Study                                :