Gümüşhane Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi olarak vizyonumuz; üniversitemiz ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, işletmeler, sivil toplum örgütleri arasında; öğrenci, akademisyen ve idari personel değişimi aracılığıyla, eğitsel ve bilimsel programlar yaparak, bilimsel ve kültürel zenginlikleri paylaşmak; akademik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı yapmak ve bu faaliyetler sayesinde paydaşlarımız tarafından tercih edilir olmaktır.