Uluslararasılaşma Politikamız

Gümüşhane üniversitesi stratejik planda yer alan uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmaya çalışmak için çaba göstermek,

Değişim/hareketlilik programları aracılığıyla, eğitim‐öğretim ve araştırma temelli öğrenci‐personel hareketliliğini sürekli olarak desteklemek,

Uluslararası  işbirlikleri  temelli  anlaşmaların  sayısı  ve  işlevselliğini  arttırmak,

Uluslararası öğrencilerin kampüs ve şehir yaşamına adapte olabilmesini sağlayacak sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemek,