Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışından dönüş yapmış olan öğrencilerimizin, “YÖK Başkanlığının        16.03.2020 tarih ve 34249659-730.02.99-E.20939 sayılı yazısı”gereğince ders intibakları yapılacaktır. Bu kapsamda ders intibakı yapmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

            Her hangi bir sorun olması durumunda Erasmus Ofisiyle mail ortamında iletişime geçilebilmektedir.

            Bilgilerinize,

 

Dr. Öğr. Üyesi Büşra TOSUNOĞLU

Erasmus Kurum Koordinatörü