GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Duyurusu(2019 Projesi)

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, personelin, anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumlarında ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin geçerli olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, üniversitemizde  istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Başvuru Tarihleri

Başvuruların Kabulü: 25/02/2021 – 31/03/2021             

Başvuru Sonuçlarının İlanı : 9/04/2021

Sonuçlara İtiraz ve Feragat Haftası:9-16/04/2021

Başvuru için gerekli belgeler

Daha detaylı bilgi ve belgeler için:

http://erasmus.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/personel-hareketlili%C4%9Fi/e%C4%9Fitim-verme-hareketlili%C4%9Fi/

http://erasmus.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/personel-hareketlili%C4%9Fi/e%C4%9Fitim-alma-hareketlili%C4%9Fi/

 

Kontenjanlar

Ders Verme Hareketliliği: 4 kişi                                 

Eğitim Alma Hareketliliği: 4 kişi

 

Önemli Hususlar
  • Faaliyet süresi  6 iş günü olmakla birlikte hibe durumuna göre faaliyet günü yeniden düzenlenebilir.  Öngörülen faaliyet gerçekleştirme tarihi 01/05/2022 tarihine kadar bir hafta aralığı olacak şekilde belirlenmelidir.
  • Faliyet süresi en az iki iş günüdür. Üniversitemiz en fazla 5 iş günü + 1 gün yol olmak üzere toplam 6 günlük hibe ödemesi yapmaktadır
  • Ders Verme faaliyetine, ders vermekle yükümlü personel başvuru yapabilir.
  • İsteyen personel bu hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir. Hibesiz katılımcıların başvuruları da diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli katılımcılarla aynı süreçten geçer.
  • Engelli personel önceliklendirilir ve ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.
  • Temsil olarak en uygun personele fayda sağlayabilmek için ders verme faaliyetinde ünvanlara farklı puanlar verilmiştir.
  • Eğitim alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.
  • Puanlarda eşitlik olması durumunda daha önce personel hareketliliği gerçekleştirmemiş veya daha az gerçekleştirmiş bölümlere öncelik tanınır. Tekrar eşitlik bozulmadığı takdirde ise daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik tanınır.
  • Değerlendirme aşağıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması yoluyla yapılacaktır. Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek olarak yapılacaktır.
Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler

 

Yabancı dil puanı

- Eğitim verme faaliyeti için asgari gerekli puan: 55

- Eğitim alma faaliyeti için asgari gerekli puan 50’dir ve değerlendirmede her bir puan 0,5 katkı sağlar. (örn: 60 dil puanı 30 puan katkı sağlar)

- ÖSYM tarafındna yapılan dil sınavları haricinde geçerli sınavların www.yok.gov.tr’den  puanlarının YDS eşdeğerleri kullanılacaktır.

- 5 yıldan eski dil puanı ile yapılan başvurularda her yıl için -3 puan uygulanacaktır

Gümüşhane Üniversitesinde Hizmet Yılı

Her yıl için +1 puan eklenir, küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Engelli personel

+5

Erasmus+ Koordinatörlük görevi

+5

Ders verme faaliyeti için ünvana göre puanlar

Prof.: 15      Doç.: 13       Dr. Öğr. Üyesi.:11      Öğr. Gör./Arş Gör Dr.: 9

Eğitim alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir

+10 puan

Daha önce faydalanılan her bir Erasmus faaliyeti için

-10’ ar puan

Daha önceki yılda/ dönemde mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

-10

 

  Hibe Miktarları

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya,  Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat  Ödemesi                                                                             

Ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €